confederation: UEFA  Zlatan9.com
stadium: Sportiwnyj Kompleks Podilya
city: Khmelnytskyi
hometeams: FK Podilya
capacity: 10000
country: Ukraine
ioc: UKR
population: 42418235